Pracownia oferuje badania  psychologiczne dot.:

- kierowców zawodowych

- kandydatów na kierowców kat. C,C+E, D, D+E

- kierowców pojazdów uprzywilejowanych

- instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów

- osób , którym zatrzymano prawo jazdy po przekroczeniu limitu punktów karnych

- osób , którym zatrzymano prawo jazdy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu